0933 29 30 39
Chả Bò Sạch Cô Huệ Đặc Sản Đà Nẵng

Liên hệ

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 230/6 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà NẵngĐiện thoại: 0933 293 039Hotline: 0933 293 039Email: dacsancohue@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/230+T%C3%B4n+%C4%90%E1%BB%A9c+Th%E1%BA%AFng,+H%C3%B2a+Minh,+Li%C3%AAn+Chi%E1%BB%83u,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@16.0567001,108.1700546,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x314219175dd9e9a7:0x3972fbcc85d73c08!8m2!3d16.0567001!4d108.1711489